Objava pobude o pričetku postopka državnega prostorskega načrta za državno cesto Podgora - Letuš / povezava na severni del tretje razvojne osi

09.09.2020 Renata M. (OBČINSKA UPRAVA) 268