Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

2.120.235,21 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
758.970,75 €
V teku
junij 2021
september 2023

Podatki o financiranju