Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (priloga 6) k vlogi za izdajo mnenja

Opis postopka