Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - Občine Braslovče, Polzela in Žalec

31.12.2020 mag. Teja B. H. (OBČINSKA UPRAVA) 140
31.12.2020
Javna naročila
03.02.2021 do 10:00
30.12.2020
JN008085/2020-B01, 2020/S 255-639281
Povezava
430-10/2020
28.12.2020
mag. Teja Božovič Holc
teja.bozovic-holc@braslovce.si
037038416