Spremembe in dopolnitve statuta Občine Braslovče

Predpisi, na katere predpis vpliva