Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva