Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva