Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva